Χειρισμός & Συναρμολόγηση Εξοπλισμού

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ INNOSPIRE ELEGANCE

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ TILT AND RECLINE

ΗINVACARE BIRDIE LIFT

ASPIRADOR FLEMAS PORTATIL ELÉCTRICO NEW ASKIR 30 – CA-MI

CPAP SOMNOBALANCE WEINMANN ENGLISH

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

USO BASICO DE ASPIRADOR DE SECRECIONES CAMI ASKIR 30 (CA-MI)

SUCTIONING (NATIONAL TRACHEOSTOMY SAFETY PROJECT)