Πολιτική Επιστροφών

Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα είναι:

Θεοφράστου68, ΤΚ 41335, Λάρισα


Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους αποστολής, προχωρούμε σε αντικατάσταση ή σε επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων, ακολουθώντας την παρακάτω Διαδικασία Επιστροφής:

Σε περίπτωση αλλαγής με επιθυμία του πελάτη:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αλλαγές προϊόντων τα οποία είναι περιεχόμενο πακέτου προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του πακέτου.