Ράμμα Monosorb 5/0 17mm 1/2 75cm κυκλική Medipac 8121

Κωδικός προϊόντος: 8121

3.45

Συμπεριλαμβάνεται 13% ΦΠΑ

Ράμμα Monosorb 5/0 17mm 1/2 75cm κυκλική Medipac 8121

Συνθετικό,μονόκλωνο,απορροφήσιμο,ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυδιοξανόνης

Παραμένουσα ισχύς:                                                       Απορρόφηση:

65%-70% την 4η εβδομάδα                                             180-ημέρες

50%-60% την 6η εβδομάδα

manufacturer