Ράμμα Monosorb 2/0 26mm 3/8 75cm τριγωνική Medipac 8649

Κωδικός προϊόντος: 8649

3.94

Συμπεριλαμβάνεται 13% ΦΠΑ

Ράμμα Monosorb 2/0 26mm 3/8 75cm Medipac 8649

Συνθετικό,μονόκλωνο,απορροφήσιμο,ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυδιοξανόνης

Παραμένουσα ισχύς:                                                       Απορρόφηση:

65%-70% την 4η εβδομάδα                                             180-ημέρες

50%-60% την 6η εβδομάδα

manufacturer