Η ομάδα μας

Κιζιρίδης Κυριάκος

Οικονομικός Διευθυντής

Κιζιρίδου Λίνα

Γενική Διεύθυνση

Πηνελόπη Χατζούλη

Υπεύθυνη λιανικής 

Δημολιός Δημήτριος

Υπεύθυνος Logistics

Λίτσα Χαρά

Υπεύθυνη πωλήσεων Αναλώσιμων

Μάνικος Λευτέρης

Υπεύθυνος Ορθοπεδικών

Αργυρίου Χριστίνα

Υπεύθυνη θεμάτων ΕΟΠΥΥ